posredovanje in prodaja nepremičnin
na Kočevsko-Ribniškem območju

osebna izkaznica podjetja

NEPREMIČNINE KOČEVJE,
posredovanje in prodaja nepremičnin, d.o.o.
Trg zbora odposlancev 12 c,
1330 KOČEVJE

t: 01 89 31 483
g: 041/698-697

www.nepremicnine-kocevje.si
info@nepremicnine-kocevje.si

povpraševanje

Vpišite ponudbo za posredovanje - nakup ali prodajo nepremičnine.povpraševanje

koristne povezave

storitve

 • Seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini
 • pisna opozorila, obvestila
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o nepremičninskemu posredovanju
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja: oglasniki, časniki, spletne aplikacije itd.
 • seznanjanje naročitelja in zagotavljanje stikov s tretjo osebo
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim dejanskim in pravnim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake
 • telefonsko komuniciranje s strankami
 • sodelovanje pri pogajanjih za pripravo in sklenitev posla
 • vodenje ogledov
 • priprava pogodbe
 • sodelovanje pri primopredaji
 • priprava predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo
 • davčno svetovanje pri prometu z nepremičninami  (KAPITALSKI DOBIČKI…)
 • svetovanje v prometu z nepremičninami
 • sodelovanje z zunanjini podjetji: geometri, projektanti, banke, notarji, cenilci

CENA STORITEV

Storitve na področju nepremičninskega posredovanja obračunavamo na podlagi uradnega cenika podjetja in na podlagi splošnih pogojev poslovanja, ki jih vsaka stranka po ZNPosr-UPB1 mora prejeti pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju nepremičnin.

 

Splošni pogoji poslovanja >