E-pošta info@nepremicnine-kocevje.si
Telefon NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o.

O podjetju

Gospodarska družba NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o. je specializirana za poslovanje, oziroma posredovanje in prodajo nepremičnin na širšemu območju Kočevsko-Ribniške regije.

Na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list, RS, št.42/03) opravlja v podjetju posle nepremičninskega posredovanja imetnik pridobljene licence s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo, vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov št. 0174201717 . Podjetje ima zavarovano odgovornost v skladu s 6. členom ZNPosr.

Družba se zaveda odgovornosti v prometu z nepremičninami in v skladu s tem skrbi za redna izobraževanja, navezujoča se na sprejemanje nove nepremičninske kakor tudi davčne zakonodaje.

Podjetje posluje v lično urejenih prostorih sredi centra mesta Kočevje, kjer je tudi urejeno glede parkirnih mest.

Zaupane podatke v dogovoru z naročnikom varujemo kot strogo poslovno skrivnost in poskrbimo za diskretnost opravljenih poslov.

Cilji in poslanstvo

Nakup ali prodaja nepremičnine je za vsakega od nas pomemben dogodek in odločitev, ki zahteva tehten premislek ter ustrezno strokovno svetovanje.

Naš cilj in poslanstvo je, da Vam pomagamo pri odločitvah pri nakupu, prodaji, najemu ali oddaji nepremičnine. S strokovno vodenim in pravno varnim postopkom prenosa nepremičnine vam bomo prihranili nepotrebni čas in pota, kakor tudi marsikatero morebitno nevšečnost, ki se pojavi pri nepoznavanju celotne zakonodaje predpisov, ki veljajo pri opravljanju prometa z nepremičninami.

Z izbiro našega podjetja pri posredovanju vaše nepremičnine si boste zagotovili garancijo za varen nakup oziroma prodajo nepremičnine.

Izkušnje in prednosti

Pri prenosu lastništva nepremičnin vam s pogodbenim partnerjem specializiranim na področju računovodstva in davčnega svetovanja, z velikimi referencami na tem področju (prisotni na isti lokaciji), nudimo celovite rešitve in seznanitve z davčno zakonodajo glede obdavčitev pri prometu z nepremičninami.

Glede na neljube posledice, ki lahko doletijo prodajalce nepremičnin zaradi nepoznavanja davčne zakonodaje (davki na promet z nepremičninami, kapitalski dobički), imajo naše pogodbene stranke veliko prednost, saj tovrstnih storitev pri poslih za katere je sklenjena pogodba o posredovanju, naše podjetje ne zaračunava posebej.

Vpišite ponudbo za posredovanje - nakup ali prodajo nepremičnine.
NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o. Trg zbora odposlancev 12 c, 1300 Kočevje Tel:01 89 31 483 Gsm:041/698-697 Email:info@nepremicnine-kocevje.si Www:www.nepremicnine-kocevje.si

Imetniki licence izdane pri: Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.

Vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov št. 0174201717