E-pošta info@nepremicnine-kocevje.si
Telefon NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o.

Storitve

 • Seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini
 • pisna opozorila, obvestila
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o nepremičninskemu posredovanju
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja: oglasniki, časniki, spletne aplikacije itd.
 • seznanjanje naročitelja in zagotavljanje stikov s tretjo osebo
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim dejanskim in pravnim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake
 • telefonsko komuniciranje s strankami
 • sodelovanje pri pogajanjih za pripravo in sklenitev posla
 • vodenje ogledov
 • priprava pogodbe
 • sodelovanje pri primopredaji
 • priprava predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo
 • davčno svetovanje pri prometu z nepremičninami  (KAPITALSKI DOBIČKI…)
 • svetovanje v prometu z nepremičninami
 • sodelovanje z zunanjini podjetji: geometri, projektanti, banke, notarji, cenilci

 

Cena storitev

Storitve na področju nepremičninskega posredovanja obračunavamo na podlagi uradnega cenika podjetja in na podlagi splošnih pogojev poslovanja, ki jih vsaka stranka po ZNPosr-UPB1 mora prejeti pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju nepremičnin.

Vpišite ponudbo za posredovanje - nakup ali prodajo nepremičnine.
NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o. Trg zbora odposlancev 12 c, 1300 Kočevje Tel:01 89 31 483 Gsm:041/698-697 Email:info@nepremicnine-kocevje.si Www:www.nepremicnine-kocevje.si

Imetniki licence izdane pri: Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.

Vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov št. 0174201717